Praktisk info

Forhåndsbestilling

Forhåndsbestilling er lurt.

Du kan selvfølgelig ta sjansen på at det ikke er fullt, og ikke forhåndsbestille plass, men da må du også ta til takke med den plassen du blir tildelt. Fjorårets festival beviste at det ble rift om plassene når festivalen nærmet seg.

Ved forhåndsbestilling FØR 1.mai, er du sikkret de beste plassene.

Innsjekking

Innsjekk åpner torsdagen klokka 10:00

Vi har forståelse for at du ønsker å komme fort på plass, men husk at det tar tid å sjekke inn så mange mennesker, samtidig som det er vår viktigste oppgave å ivareta sikkerheten.

Vi forsøker alltid å legge mest mulig til rette for de som forhåndsbestiller og betaler.

I hektiske perioder på torsdag og fredag lager vi nå en egen innkjøringsfil som vi kaller grønn sone. DERSOM alle i bilen har betalt, kan du kjøre i denne. Det er da kun stopp for å få adgangbånd , søppelsekk , toalettpapir og reglement og eventuelt strømetikett.

På grunn av triksing med adgangsbåndene, må vi nå dessverre gå tilbake til å feste dette på hver enkelt passasjer i bilen.

Er det en eller flere i bilen som har betalt, blir man tilvist en annen fil og man må stoppe for å bli registrert samt samme prosedyre som ovenfor.

Vi forbeholder oss retten til å stoppe enkelte vogner for å ta stikkprøver om alle faktisk sjekker inn. Dersom noen prøver å lure oss, kommer ikke vedkommende inn i det hele tatt.

Strøm

Dersom du forhåndsbestiller plass, vil det gå fram av ordrebekreftelsen vi sender om dette er mulig eller ikke.

Strøm blir fakturert den som bestiller plassen. Beløpet er kr. 200,- pr enhet for hele festivalen. Beløpet refunderes ikke. Dersom vi har ledig kapsitet er det også mulig å kjøpe strømtilknytning ved innsjekk.

Hvor lang skjøteledning trenger jeg?

Når du har fått tildelt plass, kan du selv regne ut hvor mye kabel som trengs (ta med litt ekstra):

Klikk på campingkart og strømskap.

Finn din tildelte plass.

Fargen på feltet rundt din plass indikerer hvor din tilkopling kommer fra. Hver plass er standard 11 meter lang og 5meter bred. (se campingkart for ilustrasjon)

Søppel og søppelpant

Country Festivalen Skjåk gjør alt for å være en så miljøvennlig festival som mulig.

Alle enheter må betale kr. 100,- i søppelpant ved ankomst. Dette beløpet refunderes dersom du leverer avfallssekken du får ved ankomst (kan ikke leveres tom). Det er dessverre blitt en trend at man drar med seg sofaer, lenestoler etc. for så å sette dette igjen etter endt festival. Det medfører veldig mye arbeid og store kostnader for oss å få fjernet dette. Av den grunn oppfordres Dere til å ta med disse hjem etter endt festival. Dersom du likevel velger å sette dette igjen, vil vi fakturere deg for deponering på miljøstasjonen.

Campingkart

Arenakart