Bestillingsregler

 • ALLE må bestille via nettsiden. Dette fordi at alle skal godta at de har lest bestillingsreglene, og oppgitt riktige opplysninger.
 • Det er SVÆRT viktig at all info er lagt inn riktig. Hvis du oppfører feil lengde på enheten din, kan du risikere å bli flyttet.
 • Plasser som bestilles vil bli fakturert på forhånd. Denne MÅ betales innen forfall, for å unngå at plassen blir frigjort.
 • Når faktura er betalt og festivalpass er mottatt, er du sikret plassen din.
 • Hvis du bestiller en plass som er strømplass, så MÅ du betale for strømmen også.
 • Festivalpasset innebærer plass på campingen og adgang til arrangementene på festivalarenaen. (Gjelder ikke kirkekonserten)
 • Vær OBS på at det IKKE er tillatt med dyr på campingen og festivalområdet.
 • Ønsker du å være kun en dag med adgang til campingen, (som ikke er festivalpakke 2) så har vi egne regler for dette. (Dette SKAL avtales på forhånd. Se eget avsnitt lenger ned på siden)

Campmpingregler

For at alle skal ha en god festivalopplevelse, så har vi følgende regler som SKAL følges:

Vis hensyn til de rundt deg.

 1. DET ER IKKE TILLATT MED DYR PÅ CAMPINGEN OG FESTIVALARENAEN.
 2. Du må gjerne spille musikk, men ikke for hele campingen.
  Etter kl 02.00 på torsdag, og kl 03.00 på fredag og lørdag skal det IKKE spilles høy musikk. Brudd på dette, kan/vil føre til at vaktene kan beslaglegge lydanlegg.
  (Utvisning fra plassen kan også skje)
 3. DU har selv ansvar for dine private eiendeler. Hvis noe blir borte/stjålet er det IKKE festivalens ansvar.
 4. Det er KUN tillatt med en bil parkert pr. enhet. DVS campingvogn/Telt med en bil.
 5. Det er KUN tillatt med en boenhet pr.plass
 6. Vi tillater bruk av aggregat, MEN dette skal IKKE stå på om natta, og heller IKKE være til sjenanse for de rundt deg.
 7. PA anlegg er IKKE tillatt på campingen.
 8. ALL bruk av lydhorn fra biler ol er forbudt, og kan føre til bortvisning.
 9. Det er ikke lov å bære med seg våpen som kniv/revolver ol. Dette vil bli beslaglagt, og levert til politiet. (Dette gjelder også kopier)
 10. ALL bruk av narkotika vil umiddelbart bli tatt hånd om av vakter OG politi. Personer som bruker dette, vil bli utvist for livstid.
 11. Det er ikke tillatt å ta med seg alkohol inn eller ut fra festivalarena.
 12. Det er ikke tillatt med bruk av drone på campingen/festivalarenaen.
  (Ved unntak av de som har fått dette godkjent av festivalledelsen.)
 13. Hund eller andre husdyr er ikke tillatt på festivalen sine områder, gjelder også campingen.
 14. Det er dessverre blitt en trend at man drar med seg sofaer, lenestoler etc. for så å sette dette igjen etter endt festival.Det medfører veldig mye arbeid og store kostnader for oss å få fjernet dette.Det dere har med dere når dere ankommer campingen, skal dere ta med dere hjem når dere reiserOBS! velger du likevel å sette dette igjen, kommer du nå til å bli fakturert 1500,- for bortkjøring og deponering på miljøstasjonen. Dette faktureres den som har bestilt plassen på campingen!

Festival billett som ikke er pakke 1 eller 2.

Ønsker du festivalbillett kun torsdag ELLER fredag med tilgang til campingen?

Dette lar seg gjøre, men KUN for de som har avtalt dette på forhånd ved innsjekk, og skrevet under på samtykkeskjema.

ALLE må uansett betale full festivalpakke 1. For å få refundert tilsvarene festivalpakke 2, så MÅ du sjekke ut INNEN kl. 12.00 dagen etter. Da klippes armbåndet av, av innsjekkingspersonell, og du må forlate plassen.
Utover dette, får du ikke refundert noe.

Avbestillingsregler

Dersom du har bestilt og betalt, men blir forhindret i å komme, gjelder følgende regler.

 1. Ved avbestilling inntil 30 dager i forveien belastes du med kroner 150.-
 2. Ved avbestilling inntil 15 dager i forveien belastes du med kroner 250.-
 3. Ved avbestilling mindre enn 15 dager før festivalen refunderes ikke beløpet uten at det foreligger legeattest.
 4. I alle de tre ovennevnte punktene tilbakeføres beløpet først når festivalen er over. (innen 10 dager etter festivalen). Beløpet vil bli overført til samme konto som betalingen har funnet sted fra.
 5. Refusjon av beløp gjelder kun den person som har avbestilt, har legeattest, og ikke alle andre i enheten. (fravikes for ektefelle/samboer)
 6. Ønsker du å forlate festivalen før arrangementets slutt, refunderes ikke beløpet.
  Unntak er ved sykdom, og da kun den personen dette gjelder.
 7. Dersom du har bestilt plass på forhånd, og ikke betaler innen fristen, vil plassen din bli frigjort uten videre varsel.

Regler for strømtilkopling

Det er ikke ubegrenset med strøm på plassene, og det er kun ET strømuttak pr.plass. Når du klikker på dialogboksen i bunnen av bestillingssiden, bekreftes det at du/dere aksepterer disse, og at alle vil forholde seg til det. Vær obs på at denne vil komme opp som bekreftet hos oss når du sender e-posten.

 1. Den som bestiller plassen, vil bli fakturert for strømmen sammen med festivalpasset.
  Når du ankommer festivalen, vil du motta strømetikett som skal festes rundt strømkabelen.
 2. Det er tillatt med KUN en strømtilkobling pr. plass, du kan IKKE koble deg på naboen sin strøm.
 3. Det er DITT ansvar å ha riktig/godkjent og lang nok strømkabel.
  (Ved brudd på dette er DU erstatningspliktig dersom noe blir ødelagt)
 4. Ditt strømuttak har samme nr. som på plassen din.
 5. Du har tilgang til max 1000 watt. Overskrider du dette, kobler sikringen ut og ved gjentatte ganger vil den ikke virke. Vårt personell vil hjelpe til, men fortrinnsvis kun med det som er i strømkassen. Ved gjentatte problemer hos deg, blir du ikke prioritert.
 6. Vi inspiserer anlegget hele døgnet og dersom noen har koblet seg til uten å ha klisterlappen rundt sin kabel/stikker, som indikerer rettmessig krav på strøm, blir du ilagt et tilleggsgebyr på kr. 500.-

Etterlatenskap/søppel

Det er dessverre blitt en trend at man drar med seg sofaer, lenestoler etc. for så å sette dette igjen etter endt festival.

Det medfører veldig mye arbeid og store kostnader for oss å få fjernet dette.

Det dere har med dere når dere ankommer campingen, skal dere ta med dere hjem når dere reiser

OBS! velger du likevel å sette dette igjen, kommer du nå til å bli fakturert 1500,- for bortkjøring og deponering på miljøstasjonen. Dette faktureres den som har bestilt plassen på campingen!

Campingvogner som er tenkt ødelagt under festivalen

Selv om vognen tilhører deg, aksepterer vi overhodet ikke at den skal ødelegges under vårt arrangement. Vi forbeholder oss retten til å fjerne både vogn og eier dersom dette skjer. Dette gjelder også dersom vi observerer at du/dere er i ferd med å gjøre det – og ikke etterkommer vårt vaktpersonells krav. Vogneier vil i tillegg bli anmeldt til Politiet.

Hund eller andre husdyr er ikke tillatt på festivalen sine områder, gjelder også campingen.